υπό

Μεταφράσεις

υπό

(i'po)
πρόθεση
κάτω από είμαι κάτω από την επήρεια του αλκοόλ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close