υπόδειγμα

Μεταφράσεις

υπόδειγμα

example, model, paragonexemple, modèlemodelモデルмодельמודל模型모델modeloModellmodelmodelloنموذجмоделmodellmodel模型modelo (i'poðiɣma)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. μοντέλο υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος
2. που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση υπόδειγμα καθηγητή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close