υπόκειμαι

Μεταφράσεις

υπόκειμαι

abhängen von, unterliegen
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close