υπόκοσμος

Μεταφράσεις

υπόκοσμος

underworld (i'pokozmos)
ουσιαστικό αρσενικό
το σύνολο των περιθωριακών ατόμων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close