υπόλογος

Μεταφράσεις

υπόλογος

accountable

υπόλογος

odpovědný

υπόλογος

ansvarlig

υπόλογος

verantwortlich

υπόλογος

responsable

υπόλογος

tilivelvollinen

υπόλογος

responsable

υπόλογος

odgovoran

υπόλογος

responsabile

υπόλογος

説明する責任がある

υπόλογος

책임이 있는

υπόλογος

verantwoordelijk

υπόλογος

ansvarlig

υπόλογος

odpowiedzialny

υπόλογος

responsável

υπόλογος

ansvarig

υπόλογος

รับผิดชอบ

υπόλογος

sorumlu

υπόλογος

chịu trách nhiệm

υπόλογος

负责
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close