υπόμνημα

Μεταφράσεις

υπόμνημα

memo, memorandum

υπόμνημα

mémorandum, légende, note

υπόμνημα

مُذَكَّرَة

υπόμνημα

oběžník

υπόμνημα

memo

υπόμνημα

Notiz

υπόμνημα

memorando

υπόμνημα

muistio

υπόμνημα

memorandum

υπόμνημα

promemoria

υπόμνημα

メモ

υπόμνημα

메모

υπόμνημα

memo

υπόμνημα

notat

υπόμνημα

notatka

υπόμνημα

memorando

υπόμνημα

PM

υπόμνημα

กระดาษจดบันทึก

υπόμνημα

kısa not

υπόμνημα

thông báo nội bộ

υπόμνημα

备忘录
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close