υπόσταση

Μεταφράσεις

υπόσταση

existence, hypostasis, substance
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close