υπόστεγο

Μεταφράσεις

υπόστεγο

hangar, hut (i'posteɣo)
ουσιαστικό ουδέτερο
χώρος προστατευμένος από πάνω και ανοιχτός από πλάι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close