υπόστρωμα

Μεταφράσεις

υπόστρωμα

substrate

υπόστρωμα

substrat
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close