υπόσχωμαι

Μεταφράσεις

υπόσχωμαι

pledge, promise
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close