υπόταση

Μεταφράσεις

υπόταση

hypotension (i'potasi)
ουσιαστικό θηλυκό
η πτώση της πίεσης κάτω από το κανονικό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close