υπότιτλος

Μεταφράσεις

υπότιτλος

Podtytułondertitel字幕العنوان الفرعي字幕subtitleSubtítulosubtítulosous-titreundertitelподзаглавие자막Untertitel (i'potitlos)
ουσιαστικό αρσενικό
η γραπτή μετάφραση σε έργο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close