υπώνυμο

Μεταφράσεις

υπώνυμο

hyponym

υπώνυμο

hipónimo

υπώνυμο

гипоним
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close