υστέρημα

Μεταφράσεις

υστέρημα

lack
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close