υστέρηση

Μεταφράσεις

υστέρηση

lag
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close