υστερικά

Μεταφράσεις

υστερικά

(isteri'ka)
επίρρημα
μιλάω υστερικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close