υστερικός

(προωθήθηκε από υστερικό)
Μεταφράσεις

υστερικός

(isteri'kos) αρσενικό

υστερική

(isteri'ci) θηλυκό

υστερικό

hystericalhystérique (isteri'co) ουδέτερο
επίθετο
που εκδηλώνεται υπερβολικά έντονα υστερικό πλήθος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close