υφή

Μεταφράσεις

υφή

texture, grain, body, feelgrain, texture, tissu, toile, webtekstury紋理texturetexturtexturaテクスチャTextur텍스처текстураtexturyteksturtexturaמרקם纹理 (i'fi)
ουσιαστικό θηλυκό
η σύσταση, η αίσθηση μιας ύλης γλοιώδης υφή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close