υφήλιος

Μεταφράσεις

υφήλιος

world, globeglobe (i'filios)
ουσιαστικό θηλυκό
ο κόσμος, η οικουμένη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close