υφαίνω

Μεταφράσεις

υφαίνω

weaveткать (i'feno)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κατασκευάζω ύφασμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close