υφαντό

Μεταφράσεις

υφαντό

tejido (ifa'ndo)
ουσιαστικό ουδέτερο
ύφασμα που έχει γίνει στον αργαλειό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close