υψηλό βαρομετρικό

Μεταφράσεις

υψηλό βαρομετρικό

anticyclone
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close