υψομέτρης

Μεταφράσεις

υψομέτρης

altimeter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close