φ

Μεταφράσεις

φ

(f)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
φι, το εικοστό πρώτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close