φάλαγγα

Μεταφράσεις

φάλαγγα

phalanx

φάλαγγα

phalange
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close