φάλτσος

Μεταφράσεις

φάλτσος

('faltsos) αρσενικό

φάλτσα

('faltsa) θηλυκό

φάλτσο

('faltso) ουδέτερο
επίθετο
παράφωνος φάλτσα φωνή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close