φάρδος

Μεταφράσεις

φάρδος

breadth, widthlargeurbreedte ('farðos)
ουσιαστικό ουδέτερο
το πλάτος το φάρδος του διαδρόμου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close