φάση

Μεταφράσεις

φάση

phase, stagefazophasefázefasPhaseالمرحلة단계fasefaseфазаfazaเฟสשלבfasefasefaseэтап, фаза ('fasi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. στάδιο προηγούμενη επόμενη φάση
2. στιγμιότυπο Μου διηγήθηκαν φάσεις του έργου.
3. στιγμή περνάω κακήκακιά φάση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close