φάσμα

Μεταφράσεις

φάσμα

spectrum, spectre, ghost, rangespectreBereichgammazakres范围範圍rozsahalueטווח範囲범위 ('fazma)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. φυσική σειρά χρωμάτων κατά την ανάλυση φωτός μεγάλο φάσμα χρωμάτων
2. τα μέρη ενός συνόλου To σχολείο καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close