φέρομαι

Μεταφράσεις

φέρομαι

behave ('ferome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
συμπεριφέρομαι φέρομαι άσχημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close