φέρσιμο

Μεταφράσεις

φέρσιμο

behavior, demeanor, behaviour, conductconduite ('fersimo)
ουσιαστικό ουδέτερο
συμπεριφορά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close