φα

Μεταφράσεις

φα

(fa)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
μουσική νότα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close