φαβοριτισμός

Μεταφράσεις

φαβοριτισμός

favoritism

φαβοριτισμός

favoritisme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close