φαγγρί

Μεταφράσεις

φαγγρί

(fa'gri)
ουσιαστικό ουδέτερο
είδος ψαριού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close