φαΐ

(προωθήθηκε από φαγιά)
Μεταφράσεις

φαΐ

(fa'i)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός φαγιά (fa'ja)
το φαγητό Δεν έχω φαΐ στο σπίτι. Μας φώναξαν για φαΐ. Το φαΐ είναι απαίσιο.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close