φαγοκύτταρο

Μεταφράσεις

φαγοκύτταρο

phagocyte
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close