φαεινός

Μεταφράσεις

φαεινός

bright, glittery, radiant

φαεινός

luminos, radiant, stralucitor
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close