φαιδρός

Μεταφράσεις

φαιδρός

gay, cheerful, hilarious, merry
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close