φαινόμενο ντόμινο

Μεταφράσεις

φαινόμενο ντόμινο

domino effect
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close