φακελάκι

Μεταφράσεις

φακελάκι

TrinkgeldtippourboireתשרチップfooinapiwekЧаевыеbahşiş (face'laci)
ουσιαστικό ουδέτερο
ποσό χρημάτων που δε δηλώνεται ή δωροδοκία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close