φανταστικός αριθμός

Μεταφράσεις

φανταστικός αριθμός

imaginary number
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close