φαράγγι

Μεταφράσεις

φαράγγι

gorge, ravine, canyon, gulchgolaПроломالخانقGorgeущелье峡谷SchluchtGorge (fa'raŋɟi)
ουσιαστικό ουδέτερο
βαθύ άνοιγμα στη γη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close