φασαρία

Μεταφράσεις

φασαρία

ado, fuss, hassle, trouble, turmoil (fasa'ria)
ουσιαστικό θηλυκό
1. θόρυβος ακούω φασαρία
2. αναστάτωση, έννοια Είναι φασαρία. Έχω φασαρίες.
3. κόπος βάζω κπ σε φασαρία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close