φασολάκι

Μεταφράσεις

φασολάκι

judía verde (faso'laci)
ουσιαστικό ουδέτερο
λαχανικό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close