φαστφουντάδικο

Μεταφράσεις

φαστφουντάδικο

Imbissbudefast food restaurantfast-food (fastfu'ndaðiko)
ουσιαστικό ουδέτερο ομιλούμενη
φαστφούντ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close