φαστφούντ

Μεταφράσεις

φαστφούντ

fast-foodfast-food (fast'fud)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
μέρος όπου τρώμε στα γρήγορα κτ πρόχειρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close