φατνιακός

Μεταφράσεις

φατνιακός

alveolar
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close