φατρία

Μεταφράσεις

φατρία

clan, clique, faction
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close