φαυλότητα

Μεταφράσεις

φαυλότητα

venality
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close