φαύλος

Μεταφράσεις

φαύλος

korrupt, verdorben

φαύλος

vicious, depraved, nefarious

φαύλος

vicieux
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close